PC & Mobile

Как да се изчисли обхватът в Google Таблици

Когато боравите с големи количества данни, възможността да групирате определени стойности заедно може да бъде много полезна. Автоматичното изчисляване на стотици стойности е една от причините за създаването на електронни таблици. Тук е важно да можете да декларирате диапазони от клетки, тъй като опростява това, което иначе би било тромаво.

Как да се изчисли обхватът в Google Таблици

В тази статия ще ви покажем как да изчислите обхвата в Google Таблици, заедно с други удобни функции на диапазона в Google Таблици.

Как да намерите диапазона в Google Sheets

Определението на диапазон в електронни таблици е доста различно от неговия еквивалент в математиката. Просто казано, когато работите в програми за електронни таблици, диапазонът е група от избрани клетки. Това е важно, защото като групирате клетки заедно, можете да използвате тези групи като стойности за извършване на изчисления. Това позволява на потребителя автоматично да изчислява формули с диапазон като аргумент.

Намирането на обхвата в Google Sheets е много лесен процес. Просто започвате от единия край на набор от данни към другия. Например набор от данни от десет числа има диапазон от едно до десет или от десет до едно. Няма значение откъде започвате или къде свършвате, стига да обхваща целия набор от данни, това е вашият диапазон.

Ако погледнете отгоре и вляво на документ в Google Sheet, ще забележите, че някои букви и цифри ги маркират. По този начин определяте името на определена клетка в листа. Гледате буквата отгоре, след това погледнете цифрата вляво. Първата клетка ще бъде A1, клетката непосредствено до дъното й ще бъде A2, а тази вдясно вдясно е B2. По този начин определяте първата и последната стойност на вашия диапазон.

Изчисляването на диапазона би било лесно, ако беше един ред или колона. Просто използвайте двата края на набора от данни, който има стойност, след което поставете двоеточие между тях. Например, в една колона с данни, започващи от A1 до A10, диапазонът ще бъде A1: A10 или A10: A1. Няма значение дали първо използвате двата края.

Става малко сложно, когато работите с множество редове или колони. За този вид набор от данни трябва да определите два противоположни ъгъла, за да получите обхвата си. Например, набор от девет клетки, съставен от три реда и три колони, започващи от A1 и завършващи на C3, противоположните ъгли ще бъдат A1 и C3 или A3 и C1.

Няма значение дали ще вземете най -горната лява и най -долната дясна клетки или най -долната лява и най -горната дясна. Докато са в противоположни ъгли, ще покриете целия набор от данни. Тогава обхватът ще бъде или A1: C3, C3: A1, A3: C1, или C1: A3. Няма значение коя клетка използвате като стойност на първия диапазон.

Намирането на стойността на диапазон чрез въвеждане на стойности е удобно, когато броят на стойностите на данните, които имате, е твърде много, за да можете да го изберете ръчно. В противен случай можете да въведете = в празна клетка, след което щракнете и плъзнете мишката върху целия набор от данни, за да генерирате автоматично диапазон от данни.

Как да създадете именовани диапазони в Google Таблици

Назованите диапазони стават полезни, когато имате твърде много набори от диапазони, за да следите. Това също може да помогне за опростяване на изчисленията, тъй като можете да използвате самите етикети като аргументи за формули. Какво е по -лесно да се запомни? = сума (a1: a10) или = сума (дневни_продажби)? Използвайки последното, не само ще разберете за какво всъщност е гамата, като погледнете само формулата, можете да видите, че резултатът е сумата от дневните продажби.

За да създадете именован диапазон, направете следното:

 1. Отворете документа на електронната си таблица в Google Таблици.

 2. Изберете диапазона, който искате да кръстите.

 3. Кликнете върху Данни в горното меню.

 4. Щракнете върху Намерени диапазони от падащия списък. Вдясно ще се появи прозорец.

 5. В първото текстово поле въведете името, което искате.

 6. Ако искате да промените избрания диапазон, можете да промените стойностите във второто текстово поле. Ако имате няколко листа, можете да въведете името на листа, последвано от удивителен знак (!), За да посочите кой лист използвате. Стойностите между двоеточие (:) е диапазонът.

 7. След като приключите с именуването, щракнете върху Готово.

Има определени правила, които трябва да спазвате при назоваването на диапазони. Неспазването на тези правила често ще доведе до съобщения за грешка или неуспех на формулата да даде резултат. Тези правила са:

 1. Имената на диапазони могат да съдържат само цифри, букви и долни черти.
 2. Не можете да използвате интервали или препинателни знаци.
 3. Имената на диапазони не могат да започват нито с думата true, нито false.
 4. Името трябва да е между един и 250 знака.

Ето как да редактирате вече именувани диапазони:

 1. Отворете електронните таблици в Google Таблици.

 2. Кликнете върху Данни в горното меню.

 3. Щракнете върху Намерени диапазони от падащото меню.

 4. В прозореца вдясно щракнете върху именувания диапазон, който искате да редактирате.

 5. Кликнете върху иконата на молив вдясно.

 6. За да редактирате името, въведете новото име, след което щракнете върху Готово. За да изтриете името на диапазона, щракнете върху иконата на кошчето вдясно от името на диапазона, след което щракнете върху Премахни в прозореца, който се появява.

Допълнителни често задавани въпроси

Как достъпвате СРЕДНАТА функция в Google Таблици?

Ако искате да използвате функцията AVERAGE, можете да направите следното:

• Щракнете върху празна клетка, където искате да се покаже отговорът.

• В горното меню щракнете върху Вмъкване.

• Функция за мишката върху падащото меню.

• Щракнете върху СРЕДНО.

• Въведете стойностите, които искате функцията AVERAGE да използва.

• Натиснете клавиша enter или връщане.

Как променяте обхвата си в Google Таблици?

Промяната на диапазона е толкова лесна, колкото редактирането на първата или последната стойност на номерата на клетките между символа на двоеточието. Не забравяйте, че аргументът диапазон приема първата и последната въведена от вас стойност и включва всички клетки между тях като член на този диапазон. Увеличаването или намаляването на всеки брой между дебелото черво ще увеличи или намали съответно членовете на диапазона.

Как изчислявате общата сума в Google Таблици?

Формулите в Google Sheets могат автоматично да изчисляват общия брой на определен диапазон от клетки. Ако стойностите в клетките се променят, общата сума ще се коригира съответно. Обичайната използвана функция е SUM, която е сумата от всички стойности в аргумента. Синтаксисът на тази функция е = SUM (x: y), където x и y са съответно началото и края на вашия диапазон. Например общата сума от диапазон от A1 до C3 ще бъде записана като = SUM (A1: C3).

Как да избера диапазон от данни в Google Таблици?

Можете да изберете диапазон по два начина, или въведете стойностите на диапазона ръчно, или щракнете и плъзнете мишката върху целия диапазон. Щракването и плъзгане е полезно, ако количеството данни, което имате, обхваща само няколко страници. Това става тромаво, ако имате данни, които са хиляди.

За да изберете ръчно диапазон от данни, намерете най -горната лява стойност и най -долната дясна стойност и ги поставете между двоеточие. Същото важи и за най -горната дясна и най -долната лява стойност. След това можете да въведете това като аргумент във функция.

Как намирате средната стойност в Google Таблици?

От математическа гледна точка средната стойност е сумата от стойностите на набор от клетки, разделена на броя на добавените клетки. Просто казано, това е средната стойност на всички клетки. Това може да бъде постигнато чрез използване на функцията AVERAGE в менюто Insert and Function.

Какво представлява диапазон от данни в Google Sheets?

Обхватът от данни е набор от клетки, които искате да използвате във функция или формула. Това е друго име за диапазон. Двете имена са взаимозаменяеми.

Какво е валиден диапазон в Google Таблици?

В зависимост от формулата, която използвате, някои стойности няма да бъдат приети като аргумент. Например стойността на клетката TRUE не може да се използва във формулата = SUM (), тъй като не е изчислима числова стойност. Валиден диапазон е набор от клетки, съдържащи данни, които формулата ще приеме като аргумент. Ако има клетка с неприет вход, тогава диапазонът не е валиден. Невалидни диапазони могат да възникнат и когато първата или последната точка на диапазона има стойност, която води до грешка.

Как да намеря статистическия диапазон от стойности в Google Таблици?

В математиката статистическият диапазон е разликата между най -високата стойност и най -ниската стойност на набор от данни. Google Sheets има няколко функции, които правят изчислението на това доста просто. Функциите MAX и MIN се намират под менюто Insert and Function. За да намерите статистическия диапазон или набор от данни, просто въведете = (MAX (x) - MIN (x)), където x е вашият диапазон. За статистическия диапазон на набор от данни от A1 до A10 например формулата ще бъде = (MAX (A1: A10) - MIN (A1: A10)). Ако искате закръглени стойности, можете да използвате този синтаксис: = кръг (MAX (A1: A10), 1)-кръг (MIN (A1: A10), 1).

Ефективни изчисления

Знанието как да се изчисли обхватът в Google Sheets помага на потребителите ефективно да обработват огромни количества данни. Можете да използвате по -лесно всички формули и функции, които Google Sheets може да предложи, ако можете да групирате данни в конкретни набори и диапазони. Разбирането как работят диапазоните може да ви помогне да опростите натоварването си.

Знаете ли за друг начин как да се изчисли диапазон в Google Sheets? Споделете вашите мисли в секцията за коментари по -долу.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found